Rødovre Badminton Club

Regnskab 2017


Rødovre Badminton Club 2017 - 2018

  Resultatopgørelse
     
  Indtægter 2017-2018
  Diverse indtægter 4.800,00
  Kontingenter 47.000,00
        Kontingenter opgørelse 0,00
        Kontingent Ungdom 47.250,00
        Boldsalg FT 1 7.800,00
Medlemmer u. 25 år: 61       Boldsalg FT 2 7.700,00
Medlemmer i alt: 132       Boldsalg KFUM 21.322,50
        Tøjsalg KFUM 5.000,00
        Tøjsalg, egenbetaling 5.463,75
  2017-2018 2016-2017   Sponsorindtægter 17.600,00
Indtægter i alt 180.048,25 151.350,00   Kommunale tilskud 16.112,00
Udgifter i alt 185.049,59 227.407,70   Indtægter i alt 180.048,25
Årets resultat -5.001,34 -76.057,70      
Aktiver i alt 181.733,41 179.658,01   Udgifter  
Passiver i alt 181.733,41 179.658,01   Lønninger og feriepenge 31.608,65
        A-skat 4.851,00
Balance   AM-bidrag 3.267,00
        Dataløn, gebyr og abonnement 3.796,25
Aktiver       ATP-bidrag 94,65
Kasse 1.737,50 1.647,50   AES/AES arbejdsskadeafgift/Barselfond 85,92
Nordea 0758-615-898 156.064,66 163.360,51   Kørselsgodtgørelse 0,00
Diverse tilgodehavender 7.306,25 5.650,00   Kontingent, Union/Kreds/FIR 7.894,79
Tilgodehav., åbne turneringer 0,00 0,00   Åbne turneringer 845,00
Boldbeholdning 15.125,00 7.500,00   Træningslejre 2.000,00
Æresemblem 1.500,00 1.500,00   Kursusudgifter 5.370,00
Aktiver i alt 181.733,41 179.658,01   Badmintonudstyr mv. 3.850,00
        Træningsudgifter 0,00
Passiver       Beklædning/Tryk 16.746,25
Skyldig A-skat 1.459,00 4.420,00   Boldkøb 62.933,75
Skyldig AM-bidrag 1.314,00 1.828,00   Ledergodtgørelse 23.240,00
Skyldig ATP-bidrag 94,65 189,30   Bank gebyr 28,50
Skyldig AES/AES arb.skadeafg./Barsesfond 0,00 64,84   Bøder 800,00
Skyldig finansieringsbidrag 0,00 0,00   Rykkergebyr 100,00
Skyldig feriepenge 1.485,51 3.186,53   Telefonpenge 0,00
Skyldig løn 4.370,00 0,00   Bestyrelsesmøder 40,00
Skyldige omkostninger 12.386,25 4.344,00   Seminar 0,00
        Generalforsamling 1.102,00
Egenkapital Primo 165.625,34 241.683,04   Kantine, holdkampe mm 3.260,00
Passiver i alt 181.733,41 179.658,01   IT/web 6.271,63
        Forsikring 0,00
        Porto 0,00
        Annoncer 1.902,50
        Gaver, præmier 250,00
        Tab på debitorer 2.600,00
        Diverse udgifter 2.111,70
        Udgifter i alt 185.049,59
           
           
           
Indmeldelse
Klik på knappen herunder for at komme direkte til indmeldelse.
Læs mere

Sponsorer


Rabat til Rødovres medlemmer. Klik på billedet for at besøge hjemmesiden.
Træningstider
Besøg vores side
Rødovre Badminton Club | Elstedvej 40 | 2610 Rødovre |